Hvilken personlighedsprofil passer på dig?

Published by: 0

Hvem vi er som person, virker ind på og påvirker vores hverdag. Det fortæller os, hvorfor vi er gode til at snakke med mennesker, eller hvorfor vi ikke er. Det fortæller os også, hvilke forskelle og ligheder der er imellem os selv og andre mennesker.

Der findes mange forskellige personlighedsprofiler, hvor der i erhvervsmæssigt øjemed typisk bliver skelnet imellem de anerkendte MBTI og JTI profiler. Ud fra disse profiler kan man lære mennesker, hvordan de får en større selvindsigt, samtidig med de får en større forståelse for andre mennesker – typisk de mennesker, der har en anden personlighedsprofil.

Hvis der i en virksomhed forekommer en koncentreret og virkningsfuld medarbejderudvikling, vil det typisk være en god idé at tage udgangspunkt i disse to personlighedsprofiler, da det kan hjælpe eksperterne med at adskille de to forskellige medarbejderne og ud fra deres profiler finde ud af, hvorfor de måske ikke arbejder så godt sammen og komme frem til en løsning på, hvordan de ændrer det uhensigtsmæssige mønster.

Alle skal kunne arbejde sammen

Det er ikke alle mennesker, vi kan lige godt med rent personlighedsmæssigt. Men når det kommer til det professionelle arbejdsliv, bestemmer vi ikke selv, hvem vi arbejder sammen med, og vi er derfor nødt til at kunne sammen, på et eller andet plan.

Ved at finde ud af, hvilken personlighedsprofil man er, og hvilken personlighedsprofil ens medarbejdere er, kan man ud fra dette arbejde sig frem mod et fælles mål – at arbejde sammen i harmoni.

Professionelle eksperter, der har høj erfaring inden for disse personlighedsprofiler, kan hjælpe jer og jeres arbejdsplads med at finde frem til denne harmoniske dynamik, der skal være på en arbejdsplads, ud fra disse profiler.

Dette gør eksperterne ved at lave skræddersyet projekter, I skal gennemgå. Dette vil ende ud med resultater, der både styrker jer som teams, som ledere, disse to imellem, og ikke mindst som individer.

Dette gør, at man ender ud med en større selvindsigt og bedre forståelse for andre mennesker – som beskrevet ovenfor. Det gør samtidig også, at man lærer at se forskellighed som en styrke, frem for en svaghed, da man lærer at arbejde bedre sammen med andre mennesker. Det betyder nemlig, at man på denne måde kan komplimentere hinanden, og hinandens stærke og svage sider, og på denne måde komme frem til nye og måske bedre resultater, end man kunne førhen.

 

Siriuspartner A/S

Søndre Fasanvej 45

2000 Frederiksberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *